Organisation

Frivillig.se är del av verksamheten i Föreningen ideellt engagemang.

Föreningen Ideellt engagemang har till ändamål:
 • att tillvarata och utveckla det ideella engagemanget i Sverige,
   
 • att erbjuda service till organisationer i ideell sektor och allmänheten kring ideellt engagemang,
   
 • att förvalta och utveckla hemsidan Intyg.se - uppmärksammar och värdesätter lärandet,
   
 • att förvalta och utveckla hemsidan Forening.se – allt du som förening behöver veta,
   
 • att förvalta och utveckla hemsidan Frivillig.se – mötesplats för frivilliga,
   
 • att verka för och stärka debatten kring ideellt engagemang,
   
 • att informera beslutsfattare och policymakare om ideella engagemangets särart och betydelse,
   
 • att vara religiöst obunden och partipolitiskt obunden ideell förening.

Föreningens ordförande är Ingemar Holm
Ansvarig utgivare är Ivar Scotte, ivar.scotte@frivillig.se